Co je dotazník PGSI?

Dotazníky jsou jedny z prostředků, které umožňují kasinu bezpečně získat od hráče zpětnou vazbu a pomoci tím přesněji sestavit faktor zábavy. Kvalita těchto podkladů určuje i kvalitu faktoru, který umožní hráči dobře a zodpovědně se rozhodovat o svém budoucím hraní. PGSI (z anglického Problem Gambling Severity Index) je screeningový dotazník vytvořený pro použití mezi běžnou hráčskou populací. Dotazník se skládá z devíti otázek. Každá otázka je hodnocena na čtyřbodové škále: nikdy, někdy, většinou, téměř vždy. Věnujte dotazníku potřebnou pozornost, odpovídejte pravdivě a buďte k sobě otevření.